วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

"ถ้าเกิดอะไรขึ้น!.." จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไร? คุณเตรียมรับมือหรือยัง....


โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีคำถามตลอดว่า "ถ้าเกิดอะไรขึ้น!.." จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไร? คงเพราะคนในวงการหุ้นเห็นผมบรรยายเรื่องการนำโมเดลทำลายเชิงสร้างสรรค์(Creative Destruction Theory Model)มาอธิบายวิกฤตการณ์ต่างๆสารพัด นับตั้งแต่มหาพิบัติภัยต่างๆ การจลาจล ปฏิวัติรัฐประหาร มหาพิบัติภัยเศรษฐกิจล่ม ไปยันสงคราม การก่อการร้าย ฯลฯ

ผมจึงต้องถูกถามเสมอว่า"ถ้าเกิดอะไรขึ้น!.."(ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกครับ ล้วนแล้วแต่เรื่องร้ายๆทั้งสิ้น) จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไร และเราต้องเตรียมการรับมืออย่างไร...

 ผมเลยพยายามนำฉากจำลอง(Scenario)มาอธิบายให้ฟังนะครับว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้น!(แบบที่เรากลัวๆว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ร้ายแรงนั่นแหละครับ)
1.Base Case Scenario-ก็จะตกเท่ากับที่ตกไปแล้วคือ1400+/-แล้วขึ้น จากนั้นไปผ่าน1600แล้วRallyยาวไกล
แบบแรก-เหมือนที่เคยเกิดมาแล้ว คือตกมาแค่เขต1400+/-แล้วเด้งขึ้น และไปทำนิวไฮเกิน1600++

2.Worse Case Scenario -ก็จะตกไปที่ฐานที่เป็นฐานมา4ปีมานี้คือ1200แล้วก็เด้งขึ้น จากนั้นไปผ่าน1600แล้วRallyยาวไกล
แบบที่2-ตกลงไปฐานที่เป็นฐานใหญ่รอบ4ปีแถวๆ1200จากนั้นฟื้นขึ้นไปผ่าน1600และRally

3.The Worst Case Scenario-ตกไปหลุด1200ที่เป็นฐานมา4ปีแล้วตกอ้วกลงไป แย่สุดๆแถว700+/- (ภาพแรกที่เป็นขาวดำ เป็นภาพที่ผมเคยจำลองสถานการณ์และเผยแพร่ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีกลาย) จากนั้นก็ใช้เวลาอีกนานพอสมควร แล้วค่อยขึ้นไปผ่าน1600แล้วRallyยาวไกล
แบบที่3-ตกไปหลุด1200ที่เป็นฐานมา4ปีแล้วตกอ้วกลงไป แย่สุดๆแถว700+/- (ภาพแรกที่เป็นขาวดำ เป็นภาพที่ผมเคยจำลองสถานการณ์และเผยแพร่ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีกลาย) จากนั้นก็ใช้เวลาอีกนานพอสมควร แล้วค่อยขึ้นไปผ่าน1600แล้วRallyยาวไกล

คำถามปลายเปิดคือ ท่านคิดว่า"ถ้าเกิดอะไรขึ้น!"ตลาดจะเป็นไปแบบไหน...?
คำใบ้"Creative Destruction Model"ครับ คือ
ข้อ ก.หากปุ๊บปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงจะเจอตั้งแต่ข้อ2 ไปยันข้อ3
ข้อ ข. หากมวลชนในตลาดได้"ซ้อมตกใจ"ไว้ล่วงหน้าจนชินแล้ว คำตอบจะออกที่ 2 หรือ 3 ครับ
ในขณะที่เรื่องทฤษฎีคลื่นก็มีข้ออภิปรายที่ผมอยากฟังต่อไป(เชิญครับ เป็นคำตอบปลายเปิด ไม่มีผิดมีถูก)

กิจกรรมงานอบรมแก้พอร์ตการลงทุน วันอาทิตย์ที่9ตุลาคม "ถ้าเกิดอะไรขึ้น! ตลาดจะตกขนาดไหน และต้องรับมืออย่างไร"Byณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ เพิ่มที่นั่งให้ท่านที่พลาดการจองในช่วงที่ผ่านมา จำนวน10ที่นั่ง

ติดต่อจองที่นั่งทางLINE:tontancorp หรือ 097-0986000 (งานนี้เน้นเรื่องเตรียมรับมือกรณีถ้าเกิดอะไรขึ้น! การแก้พอร์ตปรับพอร์ตลงทุน พอร์ต 5+1 หุ้นเด่นเล่นให้รวยด้วยสูตรความเสี่ยงต่ำ กำไรงาม และสอนใช้งานกราฟFibonacciมหัศจรรย์ อภินันทนาการหนังสือBest Seller อ่านใจหุ้นทำกำไรใน1นาที และความลับที่4จิตวิทยามวลชนในตลาดหุ้น พร้อมลายเซ็นผู้เขียน)
ยังไม่มีเพิ่มรอบใหม่นะครับ มีรอบเดียว แต่เพิ่มจำนวนที่นั่งให้สำหรับท่านที่จองไม่ทัน เพราะเต็มเร็วเกินไป

อภินันทนาการหนังสือBest Seller อ่านใจหุ้นทำกำไรใน1นาที และความลับที่4จิตวิทยามวลชนในตลาดหุ้น พร้อมลายเซ็นผู้เขียนทุกที่นั่ง
............

"ถ้าเกิดอะไรขึ้น!.." จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไร? คุณเตรียมรับมือหรือยัง....


โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด

มีคำถามตลอดว่า "ถ้าเกิดอะไรขึ้น!.." จะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างไร? ผมเลยพยายามนำฉากจำลอง(Scenario)มาอธิบายให้ฟังนะครับ
1.Base Case Scenario-ก็จะตกเท่ากับที่ตกไปแล้วคือ1400+/-แล้วขึ้น จากนั้นไปผ่าน1600แล้วRallyยาวไกล
แบบแรก-เหมือนที่เคยเกิดมาแล้ว คือตกมาแค่เขต1400+/-แล้วเด้งขึ้น และไปทำนิวไฮเกิน1600++

2.Worse Case Scenario -ก็จะตกไปที่ฐานที่เป็นฐานมา4ปีมานี้คือ1200แล้วก็เด้งขึ้น จากนั้นไปผ่าน1600แล้วRallyยาวไกล
แบบที่2-ตกลงไปฐานที่เป็นฐานใหญ่รอบ4ปีแถวๆ1200จากนั้นฟื้นขึ้นไปผ่าน1600และRally

3.The Worst Case Scenario-ตกไปหลุด1200ที่เป็นฐานมา4ปีแล้วตกอ้วกลงไป แย่สุดๆแถว700+/- (ภาพแรกที่เป็นขาวดำ เป็นภาพที่ผมเคยจำลองสถานการณ์และเผยแพร่ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีกลาย) จากนั้นก็ใช้เวลาอีกนานพอสมควร แล้วค่อยขึ้นไปผ่าน1600แล้วRallyยาวไกล
แบบที่3-ตกไปหลุด1200ที่เป็นฐานมา4ปีแล้วตกอ้วกลงไป แย่สุดๆแถว700+/- (ภาพแรกที่เป็นขาวดำ เป็นภาพที่ผมเคยจำลองสถานการณ์และเผยแพร่ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีกลาย) จากนั้นก็ใช้เวลาอีกนานพอสมควร แล้วค่อยขึ้นไปผ่าน1600แล้วRallyยาวไกล

คำถามปลายเปิดคือ ท่านคิดว่า"ถ้าเกิดอะไรขึ้น!"ตลาดจะเป็นไปแบบไหน...?
คำใบ้"Creative Destruction Model"ครับ คือ
ข้อ ก.หากปุ๊บปั๊บฟ้าผ่าเปรี้ยงจะเจอตั้งแต่ข้อ2 ไปยันข้อ3
ข้อ ข. หากมวลชนในตลาดได้"ซ้อมตกใจ"ไว้ล่วงหน้าจนชินแล้ว คำตอบจะออกที่ 2 หรือ 3 ครับ
ในขณะที่เรื่องทฤษฎีคลื่นก็มีข้ออภิปรายที่ผมอยากฟังต่อไป(เชิญครับ เป็นคำตอบปลายเปิด ไม่มีผิดมีถูก)

กิจกรรมงานอบรมแก้พอร์ตการลงทุน วันอาทิตย์ที่9ตุลาคม "ถ้าเกิดอะไรขึ้น! ตลาดจะตกขนาดไหน และต้องรับมืออย่างไร"Byณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ เพิ่มที่นั่งให้ท่านที่พลาดการจองในช่วงที่ผ่านมา จำนวน10ที่นั่ง

ติดต่อจองที่นั่งทางLINE:tontancorp หรือ 097-0986000 (งานนี้เน้นเรื่องเตรียมรับมือกรณีถ้าเกิดอะไรขึ้น! การแก้พอร์ตปรับพอร์ตลงทุน พอร์ต 5+1 หุ้นเด่นเล่นให้รวยด้วยสูตรความเสี่ยงต่ำ กำไรงาม และสอนใช้งานกราฟFibonacciมหัศจรรย์ อภินันทนาการหนังสือBest Seller อ่านใจหุ้นทำกำไรใน1นาที และความลับที่4จิตวิทยามวลชนในตลาดหุ้น พร้อมลายเซ็นผู้เขียน)
ยังไม่มีเพิ่มรอบใหม่นะครับ มีรอบเดียว แต่เพิ่มจำนวนที่นั่งให้สำหรับท่านที่จองไม่ทัน เพราะเต็มเร็วเกินไป
............

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์:คำถาม เรากลับมา1500ได้อย่างไร? คำตอบคือ ความจริงไม่ใช่กลับมา1500นะครับ แต่เป็น1650


โดย ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เรากลับมาที่1500ได้อย่างไร?
1.เมื่อวันจันทร์ที่12กันยายน59ตอนที่ตลาดหุ้นPanicลงมาอย่างหนัก ผมได้เสนอว่าSETไม่น่าลงเกินเขต1417จุดแล้วก็จะฟื้นขึ้น แต่หากหลุดเขตนั้นเด็ดขาดก็เสี่ยงเป็นขาลงขนาดใหญ่ได้ลึกมากๆ ดังนั้นควร"ลุ้น" ณ บริเวณดังกล่าวว่าจะหยุดไหลลงแล้วฟื้นขึ้น (ความจริงคือSETลงไปลึกสุดในวันที่12กันยายนที่1410จุดแล้วฟื้นขึ้น)

ดูลิ้งค์ที่ผมนำเสนอไว้ในวันนั้น http://thailworld.blogspot.com/2016/09/1259.html

ความตอนหนึ่งที่ผมนำเสนอไว้"ลงมาเขตเป้าหมายที่ควรจะต้องหยุดไหลแล้ว และควรฟื้นขึ้น แต่สภาพจิตวิทยาฝูงนั้นถูกครอบงำด้วยความกลัว(Fear) ที่มีอิทธิพลต่อตลาดมาก...
กรณีนี้คือหลังจากตกจากยอดดอย1558จุด เมื่อลงมาเขต1ใน3Fibonacci บริเวณ1430-1415จุด โดยประมาณ มันหยุดไหลตรงนี้หรือไม่ หากหยุดไหลก็ค่อยได้ลุ้นทางบวก หากทะลุลงไป ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรครับ ก็ห้นไปใช้ยุทธวิธีเทรดหุ้นด้วยการอิงขาลงเป็นหลักในระยะต่อไป"

2.ต่อมาในวันพุธที่14กันยายน59 หลังจากSETยืนเหนือเขตเป้าหมาย1417ได้แล้ว ผมได้นำเสนอว่า ตลาดจะกลับขึ้นไปรอบใหม่ที่เขต1560-1650 โดยจะมีแนวต้านกลางทางคือด่านแรก1460-1467ถัดไป1485ถัดไป1500-1510จุด


3.ล่าสุดผ่านมาถึงวันนี้คือพฤหัสฯที่22กันยา59ดัชนีหุ้นขึ้นมาที่1500จุด
4.ที่ผมทำนายไว้คือรอบนี้จะขึ้นไปราวๆ1เดือนไปถึงราวกลางเดือนตุลาคม(14ตุลาคม)อาจขึ้นไปนิวไฮเกิน1558 ก็ติดตามชมกันตอนต่อไป
ตอนที่เราคิดเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่12-14กันยา เราเรียกมันว่าอดีต หากเรากลับไปอยู่เวลานั้นได้ เราเรียกว่าการพยากรณ์อนาคต แต่ตอนที่มันมาถึงในเวลานี้ เราเรียกว่าปัจจุบัน

อดีต ปัจจุบัน อนาคต เป็นเรื่องที่น่าพิศวงเสมอสำหรับผม และมันน่าสนุกท้าทายอยู่ตลอดมา
.................
9ตุลามาพบกันงานสัมมนาแก้พอร์ตการลงทุน


ผมจัดกิจกรรมสัมมนาแก้พอร์ตการลงทุนในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้ เนื้อหา3ส่วนหลักๆคือ

1.การแก้พอร์ตและปรับพอร์ตการลงทุน ด้วยสูตร5+1หุ้นเด่นเน้นLow Risk,High Return
2.สอนเรื่องการเทรดโดยอิงกับข่าวใหญ่ และวิกฤตการณ์ใหญ่ๆโดยใช้สูตรสำเร็จCreative Destruction
3.สอนการวัดเป้าหมายซื้อ-ขาย ขึ้น-ลงด้วยสูตรมหัศจรรย์Fibonacciด้วยโปรแกรมASPENและEfinancethai
โปรโมชั่น
1.ชำระวันนี้ไม่เกินวันอาทิตย์25ก.ย.นี้ในราคาเพียง3000บาท จากราคาเต็ม3500บาท

2.อภินันทนาการหนังสือBest Seller อ่านใจหุ้นทำกำไรใน1นาที+ความลับที่4จิตวิทยาตลาดหุ้น พร้อมลายเซ็นต์
3.เชิญท่านที่จองชำระแล้วเข้าห้องปิดคลุกหุ้นวงในByณัฐวุฒิเพื่อรับข้อมูลแบบExclusiveเป็นเวลา1เดือน
วิธิจองและชำระ โทรสอบถามเพื่อจอง และเบอร์บัญชีเพื่อชำระที่ 097-0987000 หรือทางId LINE:tontancorpณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ -5เรื่องที่ต้องรู้หลังผลประชุมFEDไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อตลาดและเงินของคุณ และข้อเตือนใจหากคุณยึดติดกับตัวเลข1500กลมๆ ระวังคุณจะพลาดเรื่องสำคัญมาก


ณัฐวุฒิ Live 22กันยายน59 -5เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเปิดตลาดวันนี้ และผลประชุมFEDไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อตลาดและเงินของคุณ และข้อเตือนใจหากคุณยึดติดกับตัวเลข1500กลมๆ
สรุปย่อ
1.หลังFEDประชุมมติไม่ขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลบวกตลาดหุ้นโลก คาดหุ้นไทยขึ้นทดสอบด่าน1502-1509จุด


2.ไม่ควรไปติดใจกับตัวเลข1500กลมๆเพราะจะทำให้ตัดสินใจพลาด เพราะผมได้บอกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วว่าตลาดตกจบแถวๆ1415จุดแล้วจะฟื้นขึ้น3ด่านคือ 1467 ถัดไป1485 และด่านสาม1500+/- จากนั้นจะผ่านด่านนีั้ไปทำนิวไฮเกิน1558จุด ้เพราะที่Panic sellลงมาเที่ยวนี้เป็นการตกพักฐานเพื่อขึ้นต่อ
โดยเมื่อนำค่าสัญญาณModify stochasticsและBolinger bandมาพิจารณาแล้วพบว่ามีโอกาสสูงที่จะผ่านด่าน1500ขึ้นไป เท่ากับว่าตอนนี้ตลาดขึ้นมาเพียงครึ่งทางเท่านั้น ถ้ามาขายแถวๆนี้อาจขายหมูแล้วขึ้นต่อ
3.SET50FUTURESมีแนวต้านเขต955-960ก็มีโอกาสผ่านด่านนี้ขึ้นไปเขต990ในระยะต่อไป ดังนั้นหุ้นตัวใหญ่ก็น่าจะขึ้นในระยะต่อไป
เพียงแต่ตอนนี้ให้พวกที่ยึดติดกับตัวเลข1500กลมๆได้ขาย"เพื่อความสบายใจ"ก่อน พอพวกนี้ขายหมดแล้ว จึงจะขึ้นได้โล่งๆต่อไป
4.ผมจัดกิจกรรมสัมมนาแก้พอร์ตการลงทุนในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้ เนื้อหา3ส่วนหลักๆคือ
4.1การแก้พอร์ตและปรับพอร์ตการลงทุน ด้วยสูตร5+1หุ้นเด่นเน้นLow Risk,High Return
4.2สอนเรื่องการเทรดโดยอิงกับข่าวใหญ่ และวิกฤตการณ์ใหญ่ๆโดยใช้สูตรสำเร็จCreative Destruction
4.3สอนการวัดเป้าหมายซื้อ-ขาย ขึ้น-ลงด้วยสูตรมหัศจรรย์Fibonacciด้วยโปรแกรมASPENและEfinancethai
โปรโมชั่น
1.ชำระวันนี้ไม่เกินวันอาทิตย์25ก.ย.นี้ในราคาเพียง3000บาท จากราคาเต็ม3500บาท

2.อภินันทนาการหนังสือBest Seller อ่านใจหุ้นทำกำไรใน1นาที+ความลับที่4จิตวิทยาตลาดหุ้น พร้อมลายเซ็นต์
3.เชิญท่านที่จองชำระแล้วเข้าห้องปิดคลุกหุ้นวงในByณัฐวุฒิเพื่อรับข้อมูลแบบExclusiveเป็นเวลา1เดือน
วิธิจองและชำระ โทรสอบถามเพื่อจอง และเบอร์บัญชีเพื่อชำระที่ 097-0986000 หรือทางId LINE:tontancorp

ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ -5เรื่องที่ต้องรู้หลังผลประชุมFEDไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อตลาดและเงินของคุณ และข้อเตือนใจหากคุณยึดติดกับตัวเลข1500กลมๆ ระวังคุณจะพลาดเรื่องสำคัญมาก

ณัฐวุฒิ Live 22กันยายน59 -5เรื่องที่ต้องรู้หลังผลประชุมFEDไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อตลาดและเงินของคุณ และข้อเตือนใจหากคุณยึดติดกับตัวเลข1500กลมๆ ระวังคุณจะพลาดเรื่องสำคัญมาก
สรุปย่อ

1.หลังFEDประชุมมติไม่ขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลบวกตลาดหุ้นโลก คาดหุ้นไทยขึ้นทดสอบด่าน1502-1509จุด
2.ไม่ควรไปติดใจกับตัวเลข1500กลมๆเพราะจะทำให้ตัดสินใจพลาด เพราะผมได้บอกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วว่าตลาดตกจบแถวๆ1415จุดแล้วจะฟื้นขึ้น3ด่านคือ 1467 ถัดไป1485 และด่านสาม1500+/- จากนั้นจะผ่านด่านนีั้ไปทำนิวไฮเกิน1558จุด ้เพราะที่Panic sellลงมาเที่ยวนี้เป็นการตกพักฐานเพื่อขึ้นต่อ

โดยเมื่อนำค่าสัญญาณModify stochasticsและBolinger bandมาพิจารณาแล้วพบว่ามีโอกาสสูงที่จะผ่านด่าน1500ขึ้นไป เท่ากับว่าตอนนี้ตลาดขึ้นมาเพียงครึ่งทางเท่านั้น ถ้ามาขายแถวๆนี้อาจขายหมูแล้วขึ้นต่อ

3.SET50FUTURESมีแนวต้านเขต955-960ก็มีโอกาสผ่านด่านนี้ขึ้นไปเขต990ในระยะต่อไป ดังนั้นหุ้นตัวใหญ่ก็น่าจะขึ้นในระยะต่อไป

เพียงแต่ตอนนี้ให้พวกที่ยึดติดกับตัวเลข1500กลมๆได้ขาย"เพื่อความสบายใจ"ก่อน พอพวกนี้ขายหมดแล้ว จึงจะขึ้นได้โล่งๆต่อไป

4.ผมจัดกิจกรรมสัมมนาแก้พอร์ตการลงทุนในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้ เนื้อหา3ส่วนหลักๆคือ
4.1การแก้พอร์ตและปรับพอร์ตการลงทุน ด้วยสูตร5+1หุ้นเด่นเน้นLow Risk,High Return
4.2สอนเรื่องการเทรดโดยอิงกับข่าวใหญ่ และวิกฤตการณ์ใหญ่ๆโดยใช้สูตรสำเร็จCreative Destruction
4.3สอนการวัดเป้าหมายซื้อ-ขาย ขึ้น-ลงด้วยสูตรมหัศจรรย์Fibonacciด้วยโปรแกรมASPENและEfinancethai

โปรโมชั่น
1.ชำระวันนี้ไม่เกินวันอาทิตย์25ก.ย.นี้ในราคาเพียง3000บาท จากราคาเต็ม3500บาท
2.อภินันทนาการหนังสือBest Seller อ่านใจหุ้นทำกำไรใน1นาที+ความลับที่4จิตวิทยาตลาดหุ้น พร้อมลายเซ็นต์


3.เชิญท่านที่จองชำระแล้วเข้าห้องปิดคลุกหุ้นวงในByณัฐวุฒิเพื่อรับข้อมูลแบบExclusiveเป็นเวลา1เดือน

วิธิจองและชำระ โทรสอบถามเพื่อจอง และเบอร์บัญชีเพื่อชำระที่ 097-0986000 หรือทางId LINE:tontancorp

https://www.facebook.com/tontancorp/videos/1288893104488284/

ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ -5เรื่องที่ต้องรู้หลังผลประชุมFEDไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อตลาดและเงินของคุณ และข้อเตือนใจหากคุณยึดติดกับตัวเลข1500กลมๆ ระวังคุณจะพลาดเรื่องสำคัญมาก


ณัฐวุฒิ Live 22กันยายน59 -5เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเปิดตลาดวันนี้ และผลประชุมFEDไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อตลาดและเงินของคุณ และข้อเตือนใจหากคุณยึดติดกับตัวเลข1500กลมๆ
สรุปย่อ
1.หลังFEDประชุมมติไม่ขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลบวกตลาดหุ้นโลก คาดหุ้นไทยขึ้นทดสอบด่าน1502-1509จุด


2.ไม่ควรไปติดใจกับตัวเลข1500กลมๆเพราะจะทำให้ตัดสินใจพลาด เพราะผมได้บอกไว้ล่วงหน้าตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วว่าตลาดตกจบแถวๆ1415จุดแล้วจะฟื้นขึ้น3ด่านคือ 1467 ถัดไป1485 และด่านสาม1500+/- จากนั้นจะผ่านด่านนีั้ไปทำนิวไฮเกิน1558จุด ้เพราะที่Panic sellลงมาเที่ยวนี้เป็นการตกพักฐานเพื่อขึ้นต่อ
โดยเมื่อนำค่าสัญญาณModify stochasticsและBolinger bandมาพิจารณาแล้วพบว่ามีโอกาสสูงที่จะผ่านด่าน1500ขึ้นไป เท่ากับว่าตอนนี้ตลาดขึ้นมาเพียงครึ่งทางเท่านั้น ถ้ามาขายแถวๆนี้อาจขายหมูแล้วขึ้นต่อ
3.SET50FUTURESมีแนวต้านเขต955-960ก็มีโอกาสผ่านด่านนี้ขึ้นไปเขต990ในระยะต่อไป ดังนั้นหุ้นตัวใหญ่ก็น่าจะขึ้นในระยะต่อไป
เพียงแต่ตอนนี้ให้พวกที่ยึดติดกับตัวเลข1500กลมๆได้ขาย"เพื่อความสบายใจ"ก่อน พอพวกนี้ขายหมดแล้ว จึงจะขึ้นได้โล่งๆต่อไป
4.ผมจัดกิจกรรมสัมมนาแก้พอร์ตการลงทุนในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้ เนื้อหา3ส่วนหลักๆคือ
4.1การแก้พอร์ตและปรับพอร์ตการลงทุน ด้วยสูตร5+1หุ้นเด่นเน้นLow Risk,High Return
4.2สอนเรื่องการเทรดโดยอิงกับข่าวใหญ่ และวิกฤตการณ์ใหญ่ๆโดยใช้สูตรสำเร็จCreative Destruction
4.3สอนการวัดเป้าหมายซื้อ-ขาย ขึ้น-ลงด้วยสูตรมหัศจรรย์Fibonacciด้วยโปรแกรมASPENและEfinancethai
โปรโมชั่น
1.ชำระวันนี้ไม่เกินวันอาทิตย์25ก.ย.นี้ในราคาเพียง3000บาท จากราคาเต็ม3500บาท

2.อภินันทนาการหนังสือBest Seller อ่านใจหุ้นทำกำไรใน1นาที+ความลับที่4จิตวิทยาตลาดหุ้น พร้อมลายเซ็นต์
3.เชิญท่านที่จองชำระแล้วเข้าห้องปิดคลุกหุ้นวงในByณัฐวุฒิเพื่อรับข้อมูลแบบExclusiveเป็นเวลา1เดือน
วิธิจองและชำระ โทรสอบถามเพื่อจอง และเบอร์บัญชีเพื่อชำระที่ 097-0987000 หรือทางId LINE:tontancorp

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

แอบอ่านหนังสือเล่มใหม่ ความลับที่4จิตวิทยามวลชนในตลาดหุ้น เขียนโดยณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ แรงตั้งแต่วันแรกที่ลงแผง ติดชาร์ตBEST SELLERทันที...ยังงี้ต้องแอบอ่านซะแล้วหนังสือเล่มใหม่ ความลับที่4 จิตวิทยามวลชนในตลาดหุ้น วางแผงปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 แค่วันแรกทางร้านหนังสือSE-EDก็รายงานและจัดอันดับเป็นหนังสือขายดี ติดBEST SELLERครับมีอะไรในหนังสือเล่มนี้บ้าง? ผมพาไปแอบอ่านกันเลยนะครับ

คำนำที่ผมย้ำว่า นี่ไม่ใช่เพียงแค่หนังสือหุ้นอีกเล่มหนึ่ง แต่เป็น A must-read ครับ ไปแอบอ่านกันครับในหน้าสารบัญ

 หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ด ร้านนายอินทร์ B2S หรือสั่งซื้อออนไลน์นะครับ https://m.se-ed.com/Product/Detail/9786162756481

ส่วนหนังสือเล่ม อ่านใจหุ้นทำกำไรใน1นาที 10สูตรสำเร็จทีเด็ดรวยหุ้นพันล้าน ได้รับการต้อนรับอย่างดี หลังจากวางแผงปฐมฤกษ์เมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมา ภายใน1เดือนจัดพิมพ์ครั้งที่2วางจำหน่ายแล้วครับ ท่านใดที่พลาดในการพิมพ์ครั้งแรก หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ด ร้านรายอินทร์ B2S หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ http://wholesale.se-ed.com/Quotation/Products/Detail.aspx?No=9786162756405